TANYSGRIFIO I CMCS

Sut mae tanysgrifo?

Er mwyn dechrau derbyn y cylchgrawn ddwywaith y flwyddyn, argraffwch y ffurflen archeb, sy'n esbonio sut mae modd talu. Croeso i chi hefyd ddanfon e-bost at cmcspub@gmail.com os ydych am holi unrhyw gwestiynau.

Faint yw pris y cylchgrawn?

Y pris blynyddol yw £10 (£30 ar gyfer llyfrgelloedd).

Beth fydda i'n ei dderbyn?

Cewch ddau rifyn o Cambrian Medieval Celtic Studies bob blwyddyn: rhifyn yr haf a rhifyn y gaeaf. Ceir gwybodaeth am aildanysgrifio gyda rhifyn y gaeaf.